BSST PROGRAMI

SRDI (Sustainable Rural Development International/ Uluslararası Sürdürülebilir Kırsal Gelişme) limited şirketi, sürdürülebilir turizm yoluyla kırsal alanlardaki geçim kaynaklarını iyileştirmek için  Karadeniz çevresinde BSST (Black Sea Sustainable Tourism/ Karadeniz Sürdürülebilir Turizm) Programını kurmuştur. 

Program kapsamında  yerel ekonomiye destek olmak amacıyla seyahat sitesinde gezginlere  konaklama, yöresel ürünlerin tanıtılmasına ilişkin turlar ve yerel işletmeler gibi alternatifler sunulmaktadır. GSTC (Global Sustainable Tourism Council/ Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi) tarafından belirlenen lokasyon kriterleri üzerinden seçilen lokasyonlardaki yerel halkın fayda sağlayacağı topluluklar program kapsamında oluşturulmaktadır. 

Türkiye için seçilen ilk destinasyon Mudurnu ilçesidir. Terra Mudurnu, BSST programının Mudurnu destinasyonunu temsil eden topluluk örgütü (community group) olup, 2022 Mayıs ayında misafir ağırlamaya başlamıştır. Terra Mudurnu, BSST ilkeleri uyarınca, gelirin tamamına yakınını tur programlarının organizasyonuna katkı veren yerel tedarikçilere dağıtmaktadır.

Bkz. Terra Mudurnu BSST Platformundaki İlk Misafirlerini Ağırladı! ” 

Bkz. https://www.travelbsst.com/turkey/mudurnu/