Mudurnu Kültürel Miras Alan Yönetim Planı (2014-18)

Mudurnu ilçesi için 2014 yılında ulusal mevzuatımız uyarınca ‘alan yönetim planı’ hazırlanmış, bu planda UNESCO Dünya Mirası adaylığının da dahil olduğu 134 hedef tanımlanmıştır. 2018 yılında süresi dolan yönetim planı için revize yönetim planı hazırlık süreci devam etmektedir. 

Alan Yönetim Planının uygulanma süreci, yapılı çevrenin iyileştirmesi ve sosyal katılım ile eğitim amaçlı çok çeşitli projeler ile yürütülmüştür.